Ple extraordinari 30/06/2020

Dimecres, 30 de juny de 2021 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 30 / de juny / 2021 a les 20:00
Lloc: Sala de Plens

A) Part resolutiva
1.Expedient 378/2021. Proposta d'acord d'aprovació d'expedient de contractació relatiu a les obres de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l'entorn del camp de futbol d'Ullastrell
2.Expedient 338/2021. Proposta d'acord d'aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts reintegrables i microcrèdits per afavorir la cració i modernització d'empreses (exercici 2021)
3.Expedient 449/2021.Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 03/2021 modalitat suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria
4.Expedient 434/2021. Proposta d'acord d'aprovació de canvi de titular del càrrec de Secretaria del Jutjat de Pau d'Ullastrell.
5.Expedient 67/2020. Proposta d'acord d'aprovació del Conveni col·lectiu de treball dels empleats públics de l'Ajuntament d'Ullastrell per al període 2021-2023
6.Expedient 414/2021. Moció de suport a l'amnistia presentada per el Grup Municipal d'ERC.
7.Expedient 445/2021. Moció presentada per la Plataforma CAP Ullastrell
 

B) Activitat de control
8.Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2021-0189 relatiu a l'aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2020
 

C) Precs i preguntes

Adreça:

Sala de plens de l'Ajuntament d'Ullastrell

Darrera actualització: 29.06.2021 | 08:52