BAN

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

L’Il·lm Sr. Jaume Puig i Puig , Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastrell, INFORMO:

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga de naturalesa degudament justificada.

 

  • Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
  • Queden tancades al públic les oficines municipals de l’Ajuntament, mantenint l’atenció telefònica
  • Queden tancats al públic els parcs i places municipals


Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat, tal i com contempla l’ordenança de civisme i convivència, amb multes de fins a 600 euros.


La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.


 


 

Ullastrell, 15 de març de 2020

Darrera actualització: 15.03.2020 | 12:49