Bases per a la participació a la VII Fira de l'Oli i l'Oliva d'Ullastrell 2018

Dilluns, 4 de desembre de 2017 a les 00:00

Data de la Fira: Diumenge 21 de Gener de 2018

Horari de la Fira:  de 9h. a les 15h.

Sol·licituds: Hauran de ser tramitades per escrit o de forma presencial adjuntant un dossier explicatiu de la parada i enviades per correu electrònic directament a l’Ajuntament d’Ullastrell : Ullastrell@ullastrell.cat o per instància genèrica

Període de presentació de les sol·licituds: Fins el divendres dia 12 de gener de 2017 a les 12h. de la nit. [Termini allargat]

CRITERIS DE SELECCIÓ

 1. Les sol·licituds rebudes seran valorades conjuntament per representants de l'Ajuntament
 2. Seran valorades especialment aquelles parades que, pel seu atractiu comercial o artístic, siguin interessants per la pròpia Fira.
 3. Serà imprescindible que el firaire disposi de productes relacionats amb l’Oli a la seva parada, fet que serà comprovat per la direcció de la fira. Aquest producte haurà de ser especificat en la instància de demanda d’acceptació i haurà de complir coherència el dia de la fira.
 4. Si el participant és un artesà, aquest haurà de justificar-se amb el corresponent Carnet d'Artesà.
 5. En cas de no disposar del carnet l'organització es reserva el dret d’admissió com a participant.
 6. És indispensable per tots els participants disposar de la pòlissa de responsabilitat civil.
 7. Als participants que siguin seleccionats, se'ls facilitarà un espai de tres metres lineals, per tres de fondària.
 8. Aquells participants que necessitin més espai ho hauran de comunicar prèviament .
 9. No s'admetran participants amb vehicles adaptats com a parada de venda, no es podrà estacionar els vehicles o remolcs dels participants dins la zona delimitada per la Fira. L'organització habilitarà una zona d'aparcaments pels participants.
 10. La Fira se celebrarà a la Plaça Joan Montmany i carrer de la Serra d’Ullastrell.
 11. La ubicació de les parades es farà seguint els criteris de l'Organització.
 12. Caldrà comunicar l’espai d’ocupació de la parada per tal de distribuir l’espai.
 13. Comunicació de la selecció dels participants: Abans del divendres 29 de desembre de 2017, i per correu electrònic.
 14. Pagament de la taxa de participació: Exempt.
 15. Muntatge i instal·lació de les parades: 21 de gener de 2018 de 8h. a 9h. del matí.
 16. Desmuntatge de les parades: a les 15 hores, hora de tancament de la Fira.
 17. A les 9 del matí hauran d'estar les carpes i/o parades muntades. Ja que es tallarà el trànsit a la circulació de vehicles pel carrer Serra.
 18. La Fira acabarà a les 15h., i és obligatori per part de cada participant tenir cura de la neteja de la parada. Al finalitzar la Fira cal recollir tots els residus i abocar aquest en els contenidors instal·lats a tal efecte.
 19. Les parades de productes de menjar restaran obligats a tenir com a mínim els permisos sanitaris en vigència, quedant exposats si no els tenen a la decisió dels organitzadors per desmuntar la parada.
 20. Es considerarà una infracció greu la inobservança de les instruccions procedents dels representants de l'organització. 

 

PREUS PER PARTICIPAR A LA VII Fira de l’Oli i l’Oliva d’Ullastrell 2018:

 • Enguany tots els participants locals o no, estan exempts de pagament.
 • La participació a la Fira de l’Oli i Oliva comporta l'acceptació d'aquestes bases per les quals es regularà la Fira de l’Oli i Oliva
 • L'entitat organitzadora de la VII Fira de l’Oli i l’Oliva d’Ullastrell 2018 és l'Ajuntament d’Ullastrell, i es reserva el dret de decidir i resoldre els conflictes que puguin sortir en el transcurs de la Fira.

ULLASTRELL, Desembre 2017

Darrera actualització: 09.01.2018 | 11:10