En marxa el procés per l'adjudicació de dos nous habitatges públics

Dijous, 27 de setembre de 2018 a les 00:00

Les sol·licituds es poden presentar fins el 17 d'octubre (inclòs) a les oficines de l'Ajuntament o seu electrònica municipal.

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament d’Ullastrell, en sessió plenària ordinària de data 18 de juliol de 2018, va aprovar inicialment les bases reguladores per a l’adjudicació de dos habitatges de titularitat pública de lloguer per a unitats de convivència. Transcorregut aquest termini, no s’ha formulat cap al·legació o impugnació, i per tant, l’acord d’aprovació de les esmentades bases, esdevé definitiu.

Així doncs, segons estableix la clàusula 10.2, s’obre el període de convocatòria per un termini d’un mes des de la seva publicació al tauler d’anuncis del web municipal (www.ullastrell.cat)

El text de les bases específiques reguladores per a l’adjudicació del dos habitatges es pot consultar a la pàgina web municipal www.ullastrell.cat, i  a mode de resum, és el següent:

L’Ajuntament d’Ullastrell compta amb dos habitatges dotacionals de titularitat municipal per a unitats de convivència  que compleixin els requisits d’accés, com a resultat de la rehabilitació de l’antiga escola. És objecte d’aquestes bases definir l’ús dels habitatges dotacionals de titularitat municipal, ubicats al a les antigues escoles velles, amb accés per una rampa des del Carreró de Cal Barber, 3. Planta 1ª, així com els requisits d’accés, el procediment d’adjudicació i els criteris de valoració de les sol·licituds.

Característiques dels habitatges

Són dos habitatges dotacionals com a resultat del canvi d’ús de les Escoles Velles. La superfície útil de cadascun dels habitatges és de 74,25m2. La seva entrada és independent al conjunt de l’equipament, per una rampa d’accés des del Carreró de Cal Barber, 3. Planta 1ª.
Aspectes tècnics significatius:

- Habitatges amb rebedor, menjador-estar-cuina, dos dormitoris, bany i safareig.

- Cuina equipada amb mobiliari adequat i previsió d'instal·lació de nevera i rentadora.

- Banys amb dutxes planes (sense graó) amb una superfície útil de 5,35m2.

- Espai menjador/estar amb finestra corredissa d’alumini amb trencament de pont tèrmic.

- Dues habitacions amb finestres practicables d’alumini amb trencament del pont tèrmic.

- Paviment no lliscant de parquet sintètic color roure.

- Cel ras continu amb plaques de guix laminat i entramat ocult acabat amb pintura plàstica.

- Portes amb amplada de 90 cm.

- Instal·lacions elèctriques.

- Accessibilitat dels endolls

- Caldera central de biomassa

- Comptadors independents de llum i aigua

 

Serveis comuns:  Els habitatges compten amb un espai comú com a sala polivalent independent dels habitatges. La neteja dels espais comuns així com una neteja mensual de l’habitatge és a càrrec de l’Ajuntament.

 

Destinataris

Els habitatges es destinen a unitats familiars amb necessitat de suport públic atenent les característiques de la condició dotacional de l’habitatge, empadronades al municipi i que compleixin els requisits d’accés especificats en el punt 7 d’aquestes Bases.

L’autorització d’ús tindrà un termini de cinc anys improrrogables. Juntament amb el rebut del lloguer, es cobrarà als arrendataris els consums de calefacció, donat que les instal·lacions de l’edifici destinades a produir estalvi energètic, requereixen la centralització del servei. Així també es cobraran els serveis de neteja dels espais comuns i una neteja mensual de l’habitatge. Aquestes despeses s’actualitzaran anualment en funció de les variacions de l’IPC. Els consums d’aigua i llum és a càrrec de cada usuari. Els/les adjudicataris/àries destinaran l’habitatge a residència habitual i permanent i disposaran d'un termini de tres mesos per a ocupar el pis un cop signat el contracte d'arrendament/d’autorització d’ús.

Preu lloguer mensual/taxa comunitat (total mensual +manteniment) calefacció i neteja = 475€

Darrera actualització: 27.09.2018 | 08:40

Documentació

pdfbases
726,07KB