Informació sobre calendari de Tributs i taxes

Dilluns, 27 d'abril de 2020 a les 00:00

▶️ Liquidacions d’ingrés directe:
- Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament el dia 18 de març, s’amplien fins el 30 de maig de 2020.
- Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’amplien igualment fins el 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l'aplicació de la norma general.

▶️ Deutes en executiva
- Els terminis de pagament de deute tributari en període executiu (62.5 LGT), oberts abans del 18 de març i no conclosos, s’amplien fins el 30 de maig de 2020.
- Els terminis de pagament de deute tributari en període executiu (62.5 LGT), oberts a partir del 18 de març, s’amplien igualment fins el 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l’aplicació de la norma general.

▶️ Ajornaments i fraccionaments
Ajornaments o fraccions, el seu venciment es produirà el 30 de maig de 2020.

▶️ Exposició pública de padrons
- Els terminis d’exposició pública de padrons no conclosos a data 18 de març,
s’amplien fins al 30 de maig de 2020.
- Els terminis d’exposició pública de padrons iniciats a partir del 18 de març, s’amplien igualment fins al 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l’aplicació de la norma general.

▶️ Recursos i reclamacions
El termini per a la interposició de recursos de reposició i reclamacions econòmicadministratives començarà a comptar-se des del 30 de maig de 2020.

Darrera actualització: 27.04.2020 | 13:06