Preguntes i respostes sobre la sortida al carrer d’infants i adolescents a Ullastrell

Dissabte, 25 d'abril de 2020 a les 19:00

Preguntes i respostes sobre la sortida al carrer d’infants i adolescents a Ullastrell (menors de 14 anys) segons ordre SND/370/2020 de 25 d’abril del Ministeri de Sanitat.

 • Quins infants podran sortir?

Els menors de 14 anys, sempre acompanyats d’un adult de la unitat familiar. Aquest adult podrà portar fins a un màxim de 3 infants. En el cas de que l’adult acompanyant no siguin els progenitors o tutors legals, hauran de portar una autorització prèvia d’aquests.

Els menors entre 14 i 18 anys podran sortir sols a fer les activitats marcades per l’estat d’alarma per als adults, com per exemple, treure el gos , anar a comprar o a llençar les escombraries.

No podran sortir aquells menors que tinguin o convisquin amb alguna persona amb febre o símptomes compatibles amb la COVID-19 o que es trobi en període de quarantena.
 

 • En quins horaris es pot sortir?

De 9h del matí a 21h del vespre.
 

 • Quan podran durar aquestes sortides? Quantes sortides podem fer al dia?

Es podrà realitzar una sortida al dia, com a màxim 1 hora i a 1km de radi del nostre domicili.

 

 • Com ens haurem de protegir? Quins EPI’s recomanen portar?

Tant abans de sortir de casa com en arribar-hi, caldrà rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica. Caldrà que tots els membres de la família es prenguin la temperatura, i, en cas que un dels membres tingui febre de 37 °C o més, no podrà sortir ningú. No es podrà sortir de casa si algun dels membres de la família té diagnosticada la COVID-19 o presenta símptomes associats a la malaltia o es troba en període de quarentena.

Es recomana l’ús de mascareta per a tots els membres de la família que surtin a passejar, excepte per als infants de 0 a 3 anys.

Una vegada al carrer, s’haurà de mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2 metres amb tercers.

 

 • Són permeses les quedades de més d’una unitat familiar?

No, en cas de trobar algun conegut es podrà conversar uns moments, i només amb una altre persona alhora. S’ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres respecte d’altres persones i no s’hi pot tenir contacte físic.
 

 • On podrem anar d’Ullastrell?

Podrem passejar per tota la via urbana del municipi, carrers, places... exceptuant els parcs amb espais de jocs i amb superfícies susceptibles de contaminar-se o estar contaminades, com per exemple bancs. Caldrà evitar també passejar per carrerons o vies en les quals no es pugui mantenir la distància de seguretat en cas de trobar una altre persona.

 

 • Podrem utilitzar la zona esportiva?

No, les instal·lacions esportives romandran tancades, tant el camp de futbol com la pista poliesportiva (inclosa la de Ca N’Amat).

 

 • Es pot sortir a fer un bolet?

Sí, sempre que el vostre domicili es trobi a 1km de radi d’aquest indret. Les passejades podran durar un màxim d’una hora.

 

 • Es pot fer el camí dels Plataners i via verda?

Sí, però cal recordar que s’ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres en cas de trobar una altre persona.

 

 • Podem anar al Turó?

Sí, el Turó estarà obert però queda prohibit fer ús de la zona d’espai de joc infantil i utilitzar mobiliari urbà per perill de contagi.
 

 • Podem anar a les places?

Sí, podem fer ús de totes les places del poble exceptuant les zones de joc infantil i les superfícies susceptibles de contaminar-se o estar contaminades, com per exemple els bancs.

 

 • Podem anar a qualsevol zona boscosa del voltant del poble?

Sí, sempre que el vostre domicili es trobi a 1km de radi d’aquests indrets. Hem de tenir també en compte que les passejades han de tenir una durada màxima d’una hora.

Al final del document trobareu recomanacions de rutes segons zona del poble on vivim.

 

 • Podem fer ús de les fonts d’aigua públiques?

No, les fonts d’aigua es troben fora de servei des de l’inici de la pandèmia pel risc de contagi que comporten.

 

 • Ens podem moure per tots els carrers del poble?

No, hem d’evitar carrerons estrets i carrers o espais que no ens permetin guardar la distància de seguretat de 2m en cas de trobar una altre persona.


 

 • Podem fer ús de l’autobús de transport públic per a mobilitzar-nos? I el vehicle particular?

No, queda prohibit l’ús de transport públic i vehicle particular per a fer les sortides amb infants.

 

 • Els infants poden entrar a les botigues del poble?

No, no es podrà entrar als comerços, amb l’excepció que, en cas contrari, els infants es quedessin sols a casa.

 

Recomanacions de zones per passejar segons radi 1km a cada barri:

*Les zones urbanes les pot utilitzar qualsevol unitat familiar amb menors d’edat (sempre que no s’agafi el vehicle), però amb aquestes recomanacions els que es vol és guiar en quines zones és més adient passejar, aprofitant el nostre entorn natural, donant una idea del radi de 1km màxim a allunyar-nos del domicili.


 

Localització del domicili

Zona recomanada per passejar

Zones de la Peça, Can Gras, Verge Montserrat, Serra i zona Esglèsia

Camí del Cementiri, Pi llarg, Roureda, Camí de Masover i Can Font

Font del Padró, Urbanització Cal Jep i Turó de Can Palet

Vía Verda/Plataners i Bolet

Can Cabassa

Riera de Gaià

Ca N’Amat

Via Verda-Plataners i Camí del Bosc


 

Darrera actualització: 25.04.2020 | 19:58