XII Concurs de Punts de llibre

Dimecres, 7 d'abril de 2021 a les 00:00

Amb la finalitat de promoure l’esperit artístic i fer créixer l’interès per la lectura dels infants d’Ullastrell, la Biblioteca Josep Massagué convoca el XII Concurs de Punts de Llibre, que es regeix pels següents punts:

Primer:

Podran prendre part del concurs tots els nens i nenes residents a Ullastrell, o escolaritzats a Ullastrell, que cursin l’etapa escolar de Primària (de 1r a 6è).

Segon:

Només s’admetrà un treball per concursant. Els treballs presentats hauran de ser individuals, inèdits, i vinculats a la temàtica que es dicti en el punt tercer.

Tercer:

La temàtica serà: ALÇA EL VOL: la imaginació dibuixa!

Quart:

El punt de llibre, haurà de ser presentat en un format de 4,5cm per 19cm i a una sola cara. La tècnica per fer-lo és lliure però ha de ser possible la seva impressió (evitar relleus, purpurines, ...). S’hi podran afegir frases en forma de lema.

Cinquè:

Els treballs hauran de ser lliurats a l’Ajuntament d’Ullastrell o a la Biblioteca Josep Massagué (bústia 24h) abans del dilluns 19 d’abril de 2021.

Sisè:

Serà obligatori posar al dors el nom complet de l’infant participant i el curs (1r, 2n, 3r, 4t, 5è o 6è) en LLAPIS. Aquesta informació es transcriurà a un llistat i s’esborrarà del dors per tal que el jurat no estigui condicionat, i conservar l’anonimat del concursat en tot moment.

Setè:

El jurat estarà format per un representant del món de l’art, la tècnica de cultura, l’agent que dona suport a aquesta regidoria i l’autora de l’exposició fotogràfica vinculada amb el tema mostrada per aquestes dates a El Progrés Espai Cultural.

Vuitè: 

S’estableixen sis categories, que es correspondran amb el curs escolar que cursin els participants. Havent-hi així les categories de primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè.

Novè:

S’estableix un primer premi i sis premis de categoria (un per cadascuna). Els premis seran lliurats el dia  23 d’Abril (Sant Jordi) a les 18:00h. davant l’Ajuntament i seran els següents:

- 1r premi: Edició del punt de llibre per a la utilització a la Biblioteca Josep Massagué i un lot de material escolar juntament amb el premi de categoria.

- Premi de categoria:  lot de llibres.

Desè:

Les obres presentades, quedaran en propietat de la Biblioteca Josep Massagué i seran emmagatzemades a la mateixa.

Onzè:

El jurat, podrà resoldre aquells aspectes que no hagin estat considerats en cap dels punts anteriors.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 09:49

Imatges

bases