Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Ordenança fiscal núm 29

Darrera actualització: 25.03.2019 | 09:13