Retribucions dels càrrecs electes

Alcalde

 • Sr. Jaume Puig Puig amb dedicació de 25 h/setmana:  22.701,63€ bruts anuals (1621,54€ bruts mensuals)

Regidor/a amb dedicació parcial

 • Sra. Mercè Rodó Vilardell amb dedicació de 6:34h/setmana:  6000€ bruts anuals (500€ bruts mensuals)
 • Sra. Beatriz Almolda Ardid amb dedicació de 6:34h/setmana:  6000€ bruts anuals (500€ bruts mensuals)
 • Sr. Carles Call Villalba amb dedicació de 6:34h/setmana:  6000€ bruts anuals (500€ bruts mensuals)
 • Sra. Mª Dolors Sucrarrats Paloma amb dedicació de 6:34h/setmana:  6000€ bruts anuals (500€ bruts mensuals)
 • Sra. Anna Bigordà Rodó amb dedicació de 6:34h/setmana:  6000€ bruts anuals (500€ bruts mensuals)
 • Sr. Josep Andreu Revestido Romero amb dedicació de 6:34h/setmana:  6000€ bruts anuals (500€ bruts mensuals)

Regidors/es que no tenen una dedicació exclusiva o parcial

 • Sr. Miquel Puig Carreras : Per assistència al Ple ordinari de la Corporació: 525€ bruts/ sessió
 • Sra. Magda Rodó Rodó : Per assistència al Ple ordinari de la Corporació: 525€ bruts/ sessió
 • Sra. Ainara Sanchez Gallardo : Per assistència al Ple ordinari de la Corporació: 525€ bruts/ sessió
 • Sr. Raul Méndez Garcia : Per assistència al Ple ordinari de la Corporació: 525€ bruts/ sessió
Darrera actualització: 16.12.2019 | 09:38
Darrera actualització: 16.12.2019 | 09:38