Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal núm 4

Darrera actualització: 31.01.2022 | 08:55