Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Ordenança fiscal núm 29

Darrera actualització: 17.01.2020 | 07:32