Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Ordenança fiscal núm 29

Darrera actualització: 27.01.2023 | 20:00