Juntes de govern

La Junta de Govern està integrada per l’Alcalde i tres regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres que integren la Corporació.

Està integrada pels següents membres:

  • President: Jaume Puig i Puig
  • Vocal: Mercè Rodó i Vilardell
  • Vocal: Beatriz Almolda Ardid
  • Vocal: Carles Call Villalba

 Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc l'últim dimecres no festiu de cada mes a les 17h.

Darrera actualització: 14.01.2020 | 17:46
Darrera actualització: 14.01.2020 | 17:46