Videovigilància

Videovigilància

AT 9: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE VIDEOVIGILÀNCIA

Àmbit del tractament

Videovigilància

Denominació de l’activitat del tractament

Videovigilància

Base jurídica

 • Compliment d’una missió en interès públic, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Registre d’imatges de les persones que accedeixen als edificis o instal·lacions municipals
 • Control d’accessos
 • Registre d’imatges per seguretat de les persones, instal·lacions, control de trànsit i béns municipals
 • Registre de les entrades i sortides de persones que accedeixen a les instal·lacions municipals
 • Verificació de la identitat dels usuaris de serveis o instal·lacions municipals
 • Garantir la seguretat dels espais de l’Ajuntament, mitjançant la vigilància perimetral, el control dels accessos, les zones comunes i de totes aquelles instal·lacions que s’estimi necessari
 • Garantir la seguretat dels detinguts dins les dependències de la Policia Local i de la licitud de l’actuació practicada
 • Videovigilància per al control laboral dels empleats

Categories d’interessats

 • Persones que accedeixen a edificis o instal·lacions municipals
 • Persones que accedeixen a zones de control de trànsit
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Signatura manuscrita
 • Matrícula de vehicle
 • Imatge
 • Veu

Dades de categories especials

No es tracten

 

Categories de destinataris de comunicacions

 • Jutjats i tribunals
 • Forces i Cossos de Seguretat 
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservades per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

 

Les dades relatives al registre d’accessos físics seran conservades durant necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:12
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:12