Impostos

Gestió dels vostres impostos

s:311:"

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

";

Per Internet

s:221:"

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

";

Presencialment o per telèfon

s:452:"

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament d'Ullastrell és l'Oficina de Gestió Tributària de Castellbisbal.

Av. Pau Casals, 9 (Ajuntament)
08755 CASTELLBISBAL
T:934 729 101
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.castellbisbal@diba.cat

";
Darrera actualització: 28.09.2016 | 11:17
Darrera actualització: 28.09.2016 | 11:17