Promoció econòmica i ocupació

Promoció econòmica i ocupació

AT 12: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Àmbit del tractament

Promoció econòmica i ocupació

Denominació de l’activitat del tractament

Promoció econòmica i ocupació

Base jurídica

 • Consentiment de la persona interessada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Missió realitzada en interès públic, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió de les activitats adreçades al foment de l’emprenedoria
 • Formació per a treballadors aturats
 • Gestió del foment de l’ocupació en el municipi
 • Gestió del mercat municipal
 • Gestió de les fires i mercats
 • Foment de l’activitat econòmica en el municipi

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Número de la Seguretat Social o mutualitat
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica
 • Empremta dactilar
 • Imatge
 • Nom d’usuari
 • Identificador personal
 • Número de registre personal
 • Targeta sanitària

Dades de característiques personals:

 • Sexe
 • Estat civil
 • Dades familiars
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Nacionalitat
 • Característiques físiques
 • Informe d’aptitud psicològica

Dades acadèmiques o professionals:

 • Formació i titulacions
 • Historial acadèmic
 • Experiència professional
 • Pertinença a col·legis o associacions professionals
 • Professió

Dades d’ocupació professional:

 • Lloc de treball
 • Dades no econòmiques de nòmina
 • Historial laboral
 • Dades de seguiment de l’activitat laboral
 • Permisos i llicències
 • Faltes i sancions
 • Situació de desocupació
 • Cos i escala
 • Categoria i grau

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres administracions públiques
 • Empreses demandants de treballadors
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:18
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:18