Participació ciutadana

Participació ciutadana

AT 11: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Àmbit del tractament

Participació ciutadana

Denominació de l’activitat del tractament

Participació ciutadana

Base jurídica

 • Consentiment de la persona afectada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Compliment d’una missió d’interès públic o en exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió dels processos de participació ciutadana. Registre de persones interessades en participar en la vida pública del municipi, mitjançant la inscripció d’aquestes en els processos participatius promoguts per l’Ajuntament
 • Enviament d’informació a les persones inscrites als processos participatius
 • Subscripció a canals de comunicació de difusió de noticies, d’actualitat i activitats en el municipi (butlletí municipal, etc...) 
 • Gestió de les queixes i suggeriments realitzats per la ciutadania

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Ciutadans i residents al municipi
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica

Dades de característiques personals:

 • Sexe
 • Edat
 • Data de naixement

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:15
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:15