Contactar

NOTA D'ÚS:

Això és un formulàri de contacte. En cap cas és considerarà una via d'entrada vàlida per a la realització de tàmits. Si vol realitzar algun tràmit, pot accedir al catàleg de tràmits

Tanca Formulari

Formulari de contacte

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:51
Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:51