Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Darrera actualització: 05.01.2024 | 09:36