Ple ordinari abril

Dimecres, 19 d'abril de 2023 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 19 / d’abril / 2023 a les 20:00

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2.Expedient 283/2023. Proposta d'acord d'aprovació d'actualització i adaptació dels models de declaració dels membres electes i del personal directiu a presentar en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament d'Ullastrell
3.Expedient 271/2023. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
4.Expedient 274/2023. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Reglament intern de teletreball de l'Ajuntament d'Ullastrell
5.Expedient 123/2023. Pla Local Joventut 2022-2025
6.Expedient 270/2023. Proposta d'acord d'aprovació de ratificació del Decret d'Alcaldia núm.2023-0141, relatiu a la sol·licitud d'alta a la Plataforma del Registre Públic de Contractes.
7.Expedient 176/2023. Proposta d'acord d'aprovació de ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0161 relatiu a la reserva de llocs oficials i locals públics d'ús gratuït pera la celebració d'actes de campanya electoral relativa a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023
8.Expedient 176/2023. Proposta d'acord de ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0160 relatiu a la reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponents a la campanya electoral relativa a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023
B) Activitat de control
9.Decrets d'Alcaldia
10.Actes de Junta de Govern Local
C) Precs i preguntes
11.Precs i preguntes.
 

Darrera actualització: 17.04.2023 | 16:14