Ple extraordinari 27 de maig

Dimecres, 27 de maig de 2020 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Extraordinària

Data i hora: 27 / de maig / 2020 a les 20:00

Segueix-lo en directe a: https://youtu.be/M-P65BYPkng

A) Part resolutiva

1. Expedient 358/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020 - 0154 relatiu a mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social provocat per COVID-19

2. Expedient 338/2020. Proposta d'acord de modificació d'Ordenança nº11 Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i d'altres elements.

3. Expedient 339/2020. Proposta d'acord de modificació d'Ordenança Fiscal nº 26 Reguladora de la taxa per prestació del servei de piscina municipal.

4. Expedient 341/2020. Proposta d'acord de modificació d'Ordenança Fiscal nº 31 Reguladora de la taxa per a la prestació d'ensenyaments especials.

5. Expedient 363/2020. Proposta d'acord d'aprovació de modificació de crèdit n.2

6. Expedient 86/2020. Aprovació del "Plànol de delimitació del nucli de població del casc urbà" realitzat per OTC i SIG Local DIBA.

Segueix-lo en directe :

 

Darrera actualització: 25.05.2020 | 14:34