Ple ordinari 19/01/2022

Dimecres, 19 de gener de 2022 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 19 / de gener / 2022 a les 20:00
Lloc: Sala Virtual,  Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Plataforma Zoom»

A) Part resolutiva
1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Proposta d'aprovació provisional Modificació Ordenança Reguladora de l’Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana [Exp 17/2022]
B) Activitat de control
3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
4.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 17.01.2022 | 12:29