Ple ordinari - abril 2021

Dimecres, 21 d'abril de 2021 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 21 / d’abril / 2021 a les 20:00
Lloc: Sala de Plens (telemàtica).  Admet participació a distància

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de les actes núm. PLE/2021/1 i PLE/2021/2
2.Expedient 851/2020. Proposta d'acord d'aprovació del Conveni de participació conjunta a la xarxa de ciutats Eurocities entre els municipis del sistema urbà de Terrassa.
3.Expedient 189/2021. Proposta d'acord d'aprovació de l'actualització del conveni tipus regulador de l'assumpció de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).
4.Expedient 270/2021. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Reglament regulador de la formació del personal de l'Ajuntament d'Ullastrell.
5.Expedient 276/2021. Aprovació inicial Bases reguladores concessió subvencions entitats sense ànim de lucre
6.Expedient 231/2021. Ratificació de l'acord d'aprovació del nou Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ullastrell i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la cessió d'ús de terreny per a la gestió d'infraestructures de telecomunicacions
B) Activitat de control
7.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
8.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. JG/2021/1 - JG/2021/2 - JG/2021/3
C) Precs i preguntes
9.Precs i preguntes.

Darrera actualització: 19.04.2021 | 14:01