Ple ordinari Octubre

Dimecres, 21 d'octubre de 2020 a les 20.00 h

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 21 / d’octubre / 2020 a les 20:00

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.Expedient 361/2019. Proposta d'acord d'aprovació del protocol intern per a la prevenció, la detecció i actuació davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènerre de l'Ajuntament d'Ullastrell.

3.Expedient 617/2020. Proposta d'acord d'aprovació de constitució de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) i dels seus estatuts.

4.Expedient 466/2020. Proposta d'acord d'aprovació amb caràcter definitiu de la redacció final del text del Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social.

5.Expedient 322/2020. Proposta d'acord del requeriment a la persona adjudicatària de la concessió administrativa d'ús privatiu del local ubicat al c/ Serra, 37 (Casal del Progrés)

6.Expedient 86/2020. Proposta d'acord d'aprovació definitiva del "Projecte del Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afctades per l'art. 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals, redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals" per l'Ajuntament d'Ullastrell.

7.Expedient 639/2020. Proposta d'acord d'aprovació provisional de modificació d'Ordenances Fiscals per l'exercici 2021 i següents.

8.Expedient 679/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdit n.12

B) Activitat de control

9.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

10.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

C) Precs i preguntes

11.Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 19.10.2020 | 12:56