Mesures econòmiques provisionals adoptades per l’Ajuntament d’Ullastrell

Dimarts, 24 de març de 2020 a les 12:50

Aquestes són algunes de les mesures que s’estan prenent des de l’Ajuntament d’Ullastrell Aquesta mesures d'ajornament volen protegir a les famílies amb menys recursos davant la situació d'excepcionalitat i emergència provocada per la pandèmia del coronavirus, que en molts casos s'ha agreujat per l'impediment d'ocupar els llocs de feina habituals.

Tanmateix amb les empreses i autònoms que ocupen espais  de titularitat pública.

Aquesta moratòria s'allargarà mentre duri aquesta situació. En funció de com s'allargui la pandèmia i de quina sigui la situació social i econòmica, així com les mesures dictades per Generalitat i Estat, s'analitzarà la necessitat d'aportar noves mesures. 


TAXES I PREUS PUBLICS MUNICIPALS:

 • Pisos de lloguer propietat de l’Ajuntament (Escola Vella):  Ajornament de la quota de lloguer d’Abril*
 • Pis de la casa del Metge: Ajornament de la quota de lloguer d’Abril*
 • Sales i Despatxos viver empresa Escola Vella: Ajornament de la quota de lloguer d’Abril*
 • Adjudicació del Bar del Casal:
  • Suspensió de cobrament del cànon dels mesos de març i abril. 
  • Suspensió de cobrament de les factures de subministrament
 • Reforç Escolar municipal: Ajornament del cobrament de quotes del mes de Març i mes d’Abril, ja que el servei se segueix donant de forma telemàtica i de forma regular.
 • Llar d’Infants el Cucut:
  • A inicis d’Abril, cobrament només de la part proporcional del servei de menjador del mes de març
  • Suspensió de cobrament de les quotes mensuals
  • Abonament de la part proporcional de la quota de Març.
 • Micro Crèdits Municipals:
  • Ajornament de la quota de lloguer d’Abril*

(*) nota: les quotes de mes de març ja s’han cobrat. Els llogaters podran revocar l’ajornament si és del seu interès.

PROVEÏDORS:  Avançament en la mesura del possible del pagament de factures a proveïdors.

BEQUES MENJADOR: Repartiment de targetes moneder per assegurar els àpats no coberts pels menjadors escolars.

CONTRACTES DE SERVEIS: Suspensió dels contractes de serveis actuals entre proveïdors i Ajuntament amb l’objectiu de protegir laboralment els treballadors/es  i d’evitar incompliment de plaços i terminis. 

IMPOSTOS, RECAPTACIÓ, TRIBUTS I MULTES (Oficina de Recaptació i Gestió Tributària - Diputació de Barcelona)

 • Recaptació voluntària:
  • Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.
  • Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.
  • Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament: s’està preparant l’acord de la seva pròrroga (fins el 20 de maig o el 2 de juny de 2020 per al cas de les taxes i preus públics, segons quan finalitzés el seu període de pagament en voluntària; i fins el 2 de juny de 2020 per a l’impost de vehicles)
  • D’aquesta manera, es demora el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i es facilita el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat.
 • Recaptació executiva: Tot i que en aquest moment, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis dels procediments tributaris ja no estan suspesos, atesa la situació excepcional que estem vivint, no s’estan dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.
 • Fraccionaments, ajornaments: El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb el següent detall:
  • Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020.
  • Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.
 • Multes de trànsit: Donat que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, apartats 1 i 2 i, conseqüentment, no s’està realitzant cap actuació.
 • Padró de l’Impost sobre béns immobles (IBI):
  • El personal de l’Organisme està treballant en la preparació del padró d’aquest impost, i estarà ultimat en els propers dies, de manera que es pugui iniciar el seu cobrament en les dates previstes i s’ampliarà el termini de pagament per un mes.
  • A les persones que no tinguin domiciliat el pagament i ho hagin de fer per finestreta se’ls demana que evitin desplaçaments i esperin a finals del termini.
  • A més es recorden les bonificacions  ja contemplades en l’ordenança número 1 sobre l’Impost de Béns i Immobles .
 • Atenció als contribuents: Tot i que les oficines de l’ORGT estan tancades des del 16 de març , l’atenció al contribuent es continua prestant a través dels següents canals:
  • Telemàtica ( www.orgt.diba.cat )
  • correu electrònic, a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat , a través de la qual es podrà rebre i contestar consultes.

Govern Municipal

Ullastrell 23 de març de 2020

Darrera actualització: 24.03.2020 | 12:56