Apostem per la Cultura

Dimecres, 21 d'abril de 2021 a les 00:00

Segons les conclusions derivades de la diagnosi feta per la Diputació de Barcelona aquest març de 2021, la despesa en cultura per habitant a Ullastrell és sempre superior respecte a altres municipis de la provincia de Barcelona amb la mateixa franja de població.

 

En els darrers 2 anys l’Ajuntament d’Ullastrell ha destinat 63.310,44€ a millorar l’equipament del Casal cultural del municipi. En concret les actuaciones portades a terme han estat la renovació de les 224 butaques de la platea del teatre (29.814,4€), part de l’adeqüació de la il.luminació del mateix teatre (1.960,20€) i la millora de l’accessibilitat del Casal cultural des de la pista poliesportiva (31.535,84€).

 

Aquesta inversió segueix en la línea d’increment del pressupost destinat a cultura dels últims anys i s’enmarca dins de les polítiques del govern municipal d’apostar per la cultura.

 

Segons les conclusions derivades de la diagnosi feta per la Diputació de Barcelona aquest Març de 2021, la despesa en cultura per habitant a Ullastrell és sempre superior respecte a altres municipis de la provincia de Barcelona amb la mateixa franja de població. El 2019 (últimes dades incloses en aquesta diagnosi) es va arribar a una mitjana de despesa cultural per habitant de 118,60€ a Ullastrell, mentre que la mitja de municipis similars (entre 1.500 i 3.000 habitants) a la provincia de Barcelona va ser de 104,6€. També és important destacar que el pressupost de l’Ajuntament d’Ullastrell destinat a cultura ha augmentat significativament en els últims 10 anys, passant d’un 3,9% que es destinava l’any 2009 al 10,2% l’any 2019.

 

Les partides pressupostaries a les que s’hi destina la part més gran del pressupost és el capítol II, que correspon a despeses corrents en béns i serveis com són les activitats i el manteniment dels equipaments. El capítol VI, corresponent a inversions, es situaria en segon lloc, seguit del capítol I (personal) i el capítol IV equivalent a subvencions per a entitats.   

 

És important tenir en compte que aquesta diagnosi està feta amb dades recollides fins l’any 2019 i per tant les inversions dels últims 2 anys no hi estan incloses.

 

En aquests temps tan convulsos, en que el sector de la cultura és un dels més damnificats per la crisi sanitària de la Covid-19, el govern municipal ha demostrat de nou la seva aposta per la cultura no només fent aquestes inversions sino instaurant les programacions trimestrals d’activitats, encetant els cicles d’exposicions mensuals al Progrés i reinventant totes aquelles activitats possibles adaptant-les a les actuals mesures sanitàries.

 

Darrera actualització: 21.04.2021 | 18:18