Aprovat definitivament el pressupost per al 2022

Dilluns, 24 de de gener de 2022 a les 00:00

Al no haver-se presentat cap mena d'al·legació durant el període d'exposició queda aprovat definitivament el pressupost de l'Ajuntament d'Ullastrell per al 2022.

El govern municipal va presentar uns comptes totals de 2.513.871,43 per l'exercici. A nivell general, per capítols, el capítol 1 (Personal) ascendeix a 881.349,97 euros. El capítol 2 (Despeses corrents i serveis) puja a 934.031,72 i les inversions (Capítol 6) és de 530.531.10. Dins d'aquest capítol destacar les inversions en barris (82.036,22€), inversions en energies renovables i emergència climàtica (62.300,21) Inversions en via pública (61.530,00€), Inversions en espais culturals (42.248,82), inversions en equipaments educatius (16.000 €) o inversions en equipaments públics (70.000 €).
Cal destacar també que el govern manté la despesa en Atenció a les Persones que ascendeix a 62.000 €. Pel que fa a les despeses ordinàries la recollida de residus amb 192.486,71€, despeses relacionades amb activitats culturals o festives amb 88.000 € o la neteja de l'escola Serralavella amb 62.500 € són les més destacables.
Així doncs, és un pressupost enfocat a mantenir la despesa en l'atenció a les persones, amb un fort compromís amb el medi ambient i la cultura així com amb la voluntat de continuar invertint per millorar els espais comuns del municipi.

Darrera actualització: 24.01.2022 | 17:05