Bases i concurs de microcontes - Ullastrell 2022

Dilluns, 4 d'abril de 2022 a les 00:00

Amb la voluntat de fomentar i divulgar la creació literària, la Biblioteca Josep Massagué i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ullastrell convoquen aquest any novament el Concurs de Microcontes, amb l’objectiu d’animar les noves generacions en l’escriptura amb una modalitat àgil i assequible.

BASES

Primera. Participants

El Concurs queda obert a la participació de totes les persones de 10 a 15 anys en la categoria jove, i a partir de 16 anys en la categoria d’adult que s’expressin literàriament en llengua catalana.

Segona. Temàtica

Al Concurs de Microcontes d’Ullastrell el tema és lliure, tot i que ha de tenir relació amb el municipi d’Ullastrell, ja sigui a nivell de fil argumental o posicionament geogràfic.

Tercera. Categories

Juvenil: de 10 a 15 anys inclosos.

Adult: a partir de 16 anys.

Quarta. Requisits

 • Els treballs hauran de ser inèdits. No es tindrà en compte cap treball que hagi rebut cap premi o similar.
 • Ha de contenir un títol a l’inici i un pseudònim al final del text del microconte.
 • Han de ser redactats en llengua catalana, i no podran sobrepassar els 1200 caràcters, inclosos títol i pseudònim.
 • Només s’acceptarà un original per cada participant.

Cinquena. Presentació

La presentació del treball es farà per correu electrònic, a l’adreça casalullastrell@gmail.com indicant en el cos del correu electrònic les següents dades:

 • el pseudònim
 • un telèfon de contacte
 • I en adjunt:
  • còpia de l’anvers i revers del Dni de l’autor/a
  • Original del text en format pdf

És opcional enviar l’àudio/narració del conte per whatsapp a 674782969 com a complement. Aquest servirà, junt amb la resta, per la mostra col·lectiva dels microcontes presentats explicada al punt novè d’aquestes bases.

Els treballs presentats, ja siguin premiats o no, restaran dipositats a l’Ajuntament d’Ullastrell. Per la seva banda, l’Ajuntament, mai farà ús dels mateixos sense el consentiment exprés del seu autor/a.

Sisena. Termini

La data límit per presentar les obres és el dimarts 19 d’abril de 2022 a les 14h.

Setena. Jurat i Veredicte

El jurat estarà format per tres persones designades per la Regidoria de Cultura. El jurat podrà resoldre aquells aspectes que no es contemplin en aquestes bases. Les decisions d’aquest jurat seran inapel·lables.

Es valorarà la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres presentades. El jurat es reserva la facultat d’adjudicar accèssits o de declarar desert el premi.

Vuitena. Premi

El premi consistirà en 90 € en forma de val per a bescanviar per llibres a una llibreria col·laboradora, per al microconte guanyador de cada categoria. Els premis seran lliurats el proper dissabte 23 d’abril de 2022 a les 11.30h coincidint amb Sant Jordi, davant l’Ajuntament.

Els microcontes guanyadors gaudiran de la difusió de la transcripció de la narració per un/a locutor/a convidat/da que serà publicat a través de les xarxes municipals.

Novena. Participació

Del 21 al 28 d’abril tots els microcontes participants es mostraran de forma col·lectiva (amb pseudònim) a la Plaça de l’Ajuntament, per tal de donar-li la màxima difusió i ressò entre la ciutadania.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total i íntegra d’aquestes bases. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l'obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

Desena. Protecció de dades

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran a un fitxer, del qual és responsable l’Ajuntament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’adreça electrònica ullastrell@ullastrell.cat i per correu postal al carrer Serra, 17, 08231 Ullastrell.

Darrera actualització: 05.04.2022 | 11:14