Campanya de salut pública sobre repartiment de Mascaretes .

Diumenge, 19 d'abril de 2020 a les 00:00

La farmàcia Montse Avilès d’Ullastrell ja disposa d’un estoc de mascaretes enviades pel Departament de Salut  de la Generalitat  i es podran començar a recollir a partir de demà Dilluns 20 d'abril de 2020.

Es podran lliurar mascaretes a totes les persones que presentin la targeta d'identificació sanitària. No obstant això, la distribució es pot prioritzar seguint l'ordre que s'indica a continuació:
    
1. Persones vulnerables laboralment actives o persones que presentin símptomes respiratoris, encara que siguin lleus, i els seus contactes més estrets.
2. Persones laboralment actives.
3. Persones vulnerables que no puguin evitar sortir de casa.
4. La resta de la població.

- Nombre de mascaretes a dispensar en cada entrega:
Inicialment s'estableix per a cada ciutadà o ciutadana una única dispensació cada set dies. La periodicitat es podrà modificar mitjançant acords a aquest efecte entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col•legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (CCOF), sempre amb antelació suficient per introduir els ajustaments tecnològics que es requereixin i per comunicar-ho apropiadament a la població destinatària.
El nombre màxim de mascaretes que es podran dispensar serà inicialment d'una mascareta per persona i període, i s'anirà ampliant en funció de la disponibilitat d'estoc, amb un topall màxim inicial de dues mascaretes per dispensació, fins a haver distribuït el total de catorze milions de mascaretes de què disposa la campanya. En cas que els destinataris recullin un nombre de mascaretes inferior al topall establert corresponent en cada període, aquest nombre no els resultarà acumulable per als períodes següents.
Preguen que en fem un ús responsable i que només ens dirigim a la farmàcia a buscar la mascareta quan la necessitem per tal de no saturar l’únic servei farmacèutic que tenim al municipi. 


- Tipus de mascaretes:
El model serà el d'una mascareta sanitària de teixit de tres capes.
- Lloc de distribució de les mascaretes:
Es lliuraran a totes les oficines de farmàcia de Catalunya d'acord amb les condicions establertes en el conveni que subscrigui el Servei Català de la Salut amb el Consell de Col•legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (CCOF), en el marc de la campanya 
- Cost de les mascaretes per a l'usuari :
Durant la vigència de la campanya, la primera mascareta dispensada a ciutadans amb CIP del Servei Català de la Salut (CatSalut) o codi SNS, de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, es lliurarà gratuïtament a càrrec del Servei Català de la Salut sense cap aportació del ciutadà o ciutadana.
        
Per últim consells d’ús de mascaretes per part de Cat Salut:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-us-mascaretes.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/mascaretes/

Darrera actualització: 19.04.2020 | 20:28