CONCURS DE PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2023

Dijous, 1 de juny de 2023 a les 09:00

Els treballs es podran presentar fins el 26 de juny de 2023.

L’Ajuntament d’Ullastrell convoca el Concurs per escollir la portada del programa i la imatge del pòster anunciador de la Festa Major d’enguany, amb un premi de 200 euros per la persona guanyadora.

 

 

BASES DEL CONCURS:

1.Poden presentar-se al concurs les persones físiques majors de 18 anys i amb caràcter individual. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres. La participació és lliure i gratuïta.

2.El tema del cartell és obert, però ha de ser adient a la festa que motiva el concurs.

3. Les obres presentades no podran estar signades per l’autor/a, si bé, la portada/pòster podran ser signats abans de la seva reproducció.

4. Les mides de l’obra presentada seran de 15,75 cm d’alçada x 9,5 cm d’amplada. El disseny haurà de ser, en vertical.

5.A l’obra haurà de constar-hi obligatòriament el següent text: FESTA MAJOR D’ULLASTRELL - 12, 13, 14 i 15 d’Agost de 2023

6.Es presentaran les obres telemàticament, a cultura.joventut.ullastrell@gmail.com: - En format imatge (.tiff, .png, .jpeg) o pdf - Amb 300 dpi mínim de qualitat - Amb el títol que l’autor/a hagi volgut donar-li com a nom de l’arxiu - A banda, adjunt, el DNI escanejat o en format imatge, telèfon i/o mail de contacte de l’autor/a.

7.Els treballs es podran presentar en el termini d’un (1) mes, comptadors des del dia següent a la publicació al Tauler d’Anuncis.

8.Els originals presentats podran ser en qualsevol tècnica reproduïble en impremta. L’autor/a haurà de col·laborar per la difusió final de la portada/pòster.

9.El premi serà de 200€ i s’atorgarà en un dels dies de la Festa Major, dins els actes programats per a l’atorgament de premis. El nom del guanyador/a figurarà en un lloc destacat del programa. Qualsevol dubte que us pugui sorgir podeu enviar un correu a rocaac@ullastrell.cat o ullastrell@ullastrell.cat 

10. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

11. El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual.

12. Les obres presentades, una vegada triada l’obra guanyadora, s’exposaran a la cartellera interior del vestíbul del Casal Cultural.

13. El jurat estarà format per un dissenyador gràfic, la tècnica de cultura, persona de suport de la Regidoria de Cultura i un/a treballador/a de l’Ajuntament (funcionari) que exercirà les funcions de secretari/a. El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la temàtica festiva i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. El jurat redactarà Acta el dia que es reuneixi per a la valoració i proposta de persona guanyadora, que s’incorporarà a l’expedient electrònic pertinent per tenir-ne constància i efectuar la transferència a qui correspongui.

14. El veredicte es donarà a conèixer el dilluns 3 de juliol a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.ullastrell.cat i es comunicarà personalment al guanyador/a.

15. El veredicte del jurat serà inapel·lable i qualsevol aspecte no previst per aquestes bases serà resolt pel mateix.

16. La persona guanyadora rebrà comunicació als efectes oportuns. Immediatament a la recepció de la comunicació haurà de presentar Instància genèrica al Registre d’aquest Ajuntament, informant sobre el número de compte al qual es farà la transferència del premi. La participació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases

Darrera actualització: 01.06.2023 | 19:16