Consulta i reclamació de la inscripció en el cens electoral.

Diumenge, 4 de juny de 2023 a les 00:00

El període per a la consulta i reclamació de la inscripció en els cens electoral anirà des del dia 5 al 12 de juny, ambdós inclosos.

Es podrà efectuar aquesta consulta a través del següent enllaç:
 
Qualsevol persona podrà formular reclamació dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electroal sobre les seves dades censals, però sols es tindran en compte aquelles que impliquin rectificació d'errors respecte a:
- dades personals
- cavi de domicili dins la mateixa circumscripció 
- no inclusió de la persona reclamant a cap de les Seccions del Cens de la circumscripció, tenint-ne dret
 
S'acceptaran les reclamacions presentades dins del període esmentat d'exposició quan la inscripció de l'elector fou donada de baixa com a conseqüència d'un expedient de baixa d'ofici per inclusió indeguda i vistiplau de la Secció Provincial del Consell d'Empadronament. 
 
No es tindran en compte les reclamacions que impliquin canvi de residència d'una circumscripció a una altra, i aquesta variació residencial s'ha efectuat amb posterioritat al 27 de febrer de 2023. Per tant, el reclamant haurà d'exercir, si escau, el dret de sufragi actiu a la secció corresponent al domicili anterior a aquesta data. 
 
Les reclamacions es poden presentar directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o através dels Ajuntaments o Consolats, qui les remetran directament a les respectives Delegacions. Es podran presentar reclamacions a través del següent enllaç:
Darrera actualització: 04.06.2023 | 15:53