Convocatòria ajuts menjador curs 2022-2023

Dimecres, 8 de juny de 2022 a les 00:00

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juny

QUI POT DEMANAR UN AJUT DE MENJADOR?

L’alumnat matriculat en un centre escolar de la Comarca del Vallès Occidental a:

  • 2n i 3r dels ensenyaments de primer cicle d’infantil d’aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantant.
  • 2n cicle d’educació infantil (P3 a P5)
  • Primària
  • ESO (Sempre que el centre tingui servei de menjador)

REQUISITS PRINCIPALS

El requisit principal és que la renda de la unitat familiar no sigui superior a la suma dels imports:

  • 1r adult (pare, mare, tutor): 11.365,60 €.
  • 2n adult (pare, mare, tutor): 5.682,80 €.
  • Altres adults de la unitat familiar (avi/a): 2.841,40 €
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €

També hi ha llindars màxims per volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals, consulta els requisits a les bases de la convocatòria

TIPUS D’AJUTS

S’atorgarà ajuts del 70% o del 100% d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars. L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que mai no pot superar el preu màxim establert pel Departament d’Educació

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s’hauran de presentar al seu ajuntament de referència en el termini i condicions que estableixin en la seva convocatòria. Per tal d’evitar incidències en la consulta de les dades, és molt important indicar correctament el DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Es recomanar també, que consulteu, en el període fiscal, si teniu l’obligació o no de realitzar la declaració de la renda per evitar incidències amb la consulta de dades econòmiques.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La sol·licitud amb la documentació que s’especifica en la mateixa degudament signada que es facilitarà al teu ajuntament. Es poden descarregar les bases reguladores dels Ajuts de Menjador i la sol·licitud del Consell Comarcal a https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/educacio/ajuts-de-menjador-escolar

PER A MÉS INFORMACIÓ

Contactar amb el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament i concertar cita.

Sandra González  gonzalezbsnd@ccvoc.cat

Trucant al telèfon de l'Ajuntament 937887262

 

Darrera actualització: 08.06.2022 | 17:53