El Concurs de Punts de Llibre arriba a la seva Xª edició

Dimecres, 11 d'abril de 2018 a les 00:00

Un any més, la Biblioteca Josep Massagué convoca el tradicional Concurs de Punt de Llibre que enguany arriba a la desena edició i vol commemorar el centenari de l'arribda de la llum al poble.

El concurs, que és obert a tots els nens i nenes residents o escolaritzats a Ullastrell enguany té la temàtica del centenari de l'arribada de la llum a Ullastrell, i té les següents bases:

 

BASES DEL X CONCURS DE PUNT DE LLIBRE

Amb la finalitat de promoure l’esperit artístic i fer créixer l’interès per la lectura dels infants d’Ullastrell, la Biblioteca Josep Massagué convoca el X Concurs de Punt de Llibre, que es regeix pels següents punts:

 

Primer: Podran prendre part del concurs tots els nens i nenes residents a Ullastrell, o escolaritzats a Ullastrell, que cursin l’etapa escolar de primària (de 1r. a 6è).

Segon: Només s’admetrà un treball per concursant. Els treballs presentats hauran de ser individuals, inèdits, i vinculats a la temàtica que es dicti en el punt tercer.

Tercer: La temàtica serà del Centenari de l’arribada de la Llum a Ullastrell

Quart: El punt de llibre, haurà de ser presentat en un format de 4,5cm per 19cm i a una sola cara. La tècnica per fer-lo és lliure però ha de ser possible la seva impressió (evitar relleus, purpurines, ...). S’hi podran afegir frases en forma de lema.

Cinquè: Els treballs hauran de ser lliurats a l’Ajuntament d’Ullastrell o a la Biblioteca Josep Massagué abans del divendres 20 d’abril a les 20h.

Sisè: Per tal de preservar l’anonimat del concursant en tot moment i poder-lo identificar un cop el jurat hagi pres un veredicte, serà obligatori posar al dors del punt presentat el número d’usuari de la biblioteca Josep Massagué que tingui el concursant i el curs escolar que cursa, sense que hi figuri cap altre tipus d’informació.

En cas de no ser usuari, se n’hi pot fer gratuïtament en el moment de presentar el treball, gaudint així del servei de préstec de llibres i de DVD’s.

Setè: El jurat estarà format per un representant del món de l’art, la Comissió de cultura, la tècnica de cultura i la responsable de la biblioteca. La decisió que prengui aquest jurat serà inapel·lable.

Vuitè:  S’estableixen sis categories, que es correspondran amb el curs escolar que cursin els participants. Havent-hi així les categories de primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè.

Novè: S’estableix un primer premi i sis premis de categoria (un per cadascuna). Els premis seran lliurats el dia  23 d’Abril (Sant Jordi) a les 19:00h. davant l’Ajuntament i seran els següents:

- 1r premi: Edició del punt de llibre per a la utilització a la Biblioteca Josep Massagué i un lot de material escolar juntament amb el premi de categoria.

- Premi de categoria:  lot de llibres.

Desè: Les obres presentades, quedaran en propietat de la Biblioteca Josep Massagué i seran emmagatzemades a la mateixa.

Onzè: El jurat, podrà resoldre aquells aspectes que no hagin estat considerats en cap dels punts anteriors.

 

 

Darrera actualització: 18.04.2018 | 18:37