Es convoca una nova convocatòria per a constituir una Borsa d'Educadores pel Cucut

Divendres, 19 de març de 2021 a les 00:00

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 28 de març de 2021

Les persones que formin part d'aquesta borsa seran aquelles a qui es contractarà en cas de suplències o necessitats de la llar d'infants el cucut.

La sol·licitud, que es pot presentar adjunta a una instància genèrica,  anirà acompanyada de la següent documentació en format PDF:
-Sol·licitud específica normalitzada. [Adjunta a aquesta notícia i les bases]
-Còpia del DNI o passaport.
-Còpia del títol reglat corresponent.
-Còpia del certificat de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C1, de coneixement de català.
-Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.
-Currículum i document EXCEL ANNEX I DECLARACIÓ MÈRITS amb els mèrits que la persona aspirant desitgi fer constar per ser valorats pel tribunal qualificador de conformitat amb el barem que preveuen aquestes bases. [Adjunta a aquesta notícia i les bases]

Darrera actualització: 19.03.2021 | 13:56