Licitació de locals comercials

Dimarts, 4 d'agost de 2020 a les 00:00

Es tracta d'una concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic municipal dels locals comercials ubicats al carrer Assumpció, núm. 4 i del carrer Serra núm. 37 per la seva explotació econòmica.

El local d'Assumpció, núm. 4 correspon al local de la casa del metge, mentre que el carrer Serra núm. 37 és un local habilitat a l'edifici del Progrès.

Les persones i/o empreses interessades poden consultar les condicions als plecs de la licitació, disponibles al perfil de contractant de l'Ajuntament. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=66687524&lawType= 

La presentació d'ofertes s'ha de realitzar amb un sobre digital a través del mateix perfil. El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el proper 14 de setembre (inclòs).

Darrera actualització: 04.08.2020 | 08:46