Nota informativa de Mútua de Terrassa sobre l'obertura del Consultori d'Ullastrell

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 00:00

Reobrirà el proper 5 d'Octubre

"L'actual situació, clínica i epidemiològica, derivada de la crisi sanitària ocasionada per la malaltia COVID-19, ha fet que les organitzacions i els professionals sanitaris hagin adaptat i reorientat de forma ràpida, àgil i necessària l'atenció als ciutadans. Tot plegat ha esdevingut en, no tan sols en un increment notable de les seves càrregues assistencials, sinó també en la incorporació i el desenvolupament de formes assistencials diferents orientades a assolir la màxima equitat i eficiència en l'atenció dels pacients.
A causa d'aquesta situació es van prendre mesures, una de les quals va ser el tancament dels Consultoris locals per concentrar l'activitat assistencial al centre de referència.
L'objectiu és donar la millor assistència als nostres ciutadans, amb totes les mesures epidemiològiques de seguretat adients. Entenem els problemes d'accessibilitat de les persones amb dificultats per al desplaçament i és per aquest motiu que s'obriran els Consultoris Locals de forma Parcial a partir del 5 d'Octubre.
L'obertura serà parcial, de dos dies a la setmana, en un torn de matí i un torn de tarda. El personal que atendrà les demandes aquests dos dies de forma presencial serà Infermeria i admissions. Amb aquesta mesura s'afavorirà l'accés de les persones amb dificultats de desplaçament al Cap Oest.


La cartera de Serveis que s'oferirà al Consultori serà:

 • Extraccions sanguínies
 • TAO
 • Cures d'Infermeria
 • Control de la Cronicitat
 • Injectables
 • Vacunacions adult
 • Motius de Baixa complexitat (No patologia Respiratòria)
 • Atenció domiciliària
 • Gestions administratives (pla de medicació, la meva salut...)


La gestió de la consulta estarà centrada en les necessitats del pacient i qui liderarà aquestes necessitats serà el professional d'infermeria, on pivotarà la nova cartera de serveis dels consultoris.
La Infermera Gestora farà la tasca assistencial de manera presencial, tindrà assignat un metge de referència, podent realitzar el que anomenem CONSULTA A 3, on el pacient, infermera i metge es podran comunicar via telemàtica (telefòni ca)= en el mateix moment per consultar dubtes o contrarestar opinions, també podrà citar amb una visita presencial en el centre de referència per aquest metge si el cas ho requereix.
El dispensari tindrà un número de mòbil (626675246) atès pel personal administratiu assignat al consultori, disponible dilluns, dimarts i divendres de 8 a 14 h i dimecres i dijous de 15 a 20 h.

Horari obertura:

 • Dilluns de 8 a 14 h
 • Dijous de 15 a 20 h


Circuits d'atenció:

 • -Patologia No respiratòria al CAP Oest (fora d'horari d'obertura)
 • -Patologia Respiratòria al Cap Rambla
 • -Pediatria al Cap Oest


 

Darrera actualització: 02.10.2020 | 09:24

Imatges

22