Ple Extraordinari de 22 de desembre de 2021

Dijous, 23 de desembre de 2021 a les 11:30

Aquest dimecres s’ha celebrat un ple extraordinari amb els següents punts i votacions:

1- Proposta d'aprovació del nomenament del Jutge de Pau titular i suplent. S'han escollit el Sr. Josep Anglada i la Sra. Isabel Guitart respectivament. Ambdós repeteixen en el càrrec. 

Aprovada per unanimitat.

2- Proposta d'aprovació definitiva modificació ordenances fiscals per a l'exercici 2022. El Govern municipal desestima les al·legacions presentades pel grup de Junts i queden aprovades definitivament les ordenances. Aquestes mantenen els tipus fiscals de l'any anterior pel que fa a l'impost de l'IBI, circulació o residus.

Aprovada amb 7 vots a favor d'ERC i 4 vots en contra de Junts Per Catalunya

3- Proposta d'acord d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici econòmic de 2022. El Govern municipal ha presentat un pressupost amb 2.513.871,43 euros. En el desglossat, en l'apartat de Despeses, el Capítol 1 (Personal) és 881.349'97, el capítol 2 (Despeses en béns corrents i serveis) ascendeix a 934.031,72 euros. El Capítol 3 (Despeses Financeres) puja a 2.501,00 euros. El 4 (transferències corrents) és de 97.382,00 euros. El Capítol 5 (Fons de Contingència ) és de 30.000,00€. El Capítol 6 (Inversions) té un total de 530.531,10 i finalment el capítol 9 (Endeutament) és de 38.074,64 euros.

Aprovada amb 7 vots a favor d'ERC i 4 vots en contra de Junts Per Catalunya

4- Moció sobre la sentència del 25% del castellà i suport i adhesió del manifest de Somescola.cat presentada per ERC. 

Aprovada per unanimitat.

Darrera actualització: 23.12.2021 | 11:21