Ple Ordinari 19 de Juliol

Divendres, 21 de juliol de 2023 a les 00:00

El passat dimecres 19 de Juliol de 2023 es va celebrar sessió ordinària del ple municipal. A destacar-ne les aprovacions per unanimitat de diversos temes urbanístics que detallem.

Per una banda, l’aprovació de Planejament de Desenvolupament del sòl industrial de Can Curpell i Dipistol: s’aprovà el document d’ “Avanç de Pla Parcial” on es plasmen les primeres idees de desenvolupament del sector industrial discontinu de Can Curpell i Dipistol. El document, aprovat per unanimitat (10 ERC + 1 PSC), recull les solucions aportades per les parts (propietats i Ajuntament) i serà enviat a la Comissió d’Urbanisme i a l’oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona per rebre els informes preceptius.

Des del Govern es creu que és un pas històric per poder tirar endavant el desenvolupament industrial d’aquesta zona ja que és una oportunitat per a la creació de riquesa, treball i economia per al municipi, que no compta actualment amb cap zona industrial d’aquest tipus.

Per altra banda, es van aprovar, també per unanimitat, la modificació provisional del POUM en termes de sòl urbà, i la aprovació inicial de la modificació del POUM en termes del sòl no urbà. En ambdues modificacions es plantegen l’esmena de certes incongruències materials que recollien l’actual document i que afectaven certes solucions constructives, activitats i usos d’alguns sectors tant urbans com no urbans. La modificació del sòl no urbà restarà ara en exposició pública per al veïnat i interessats a fi de rebre, si s’escau, les al·legacions pertinents.

Finalment, a destacar que el Ple va aprovar els festius per al 2024 que seran el 6 de març, Dia de la Serralavella, i el 16 d’agost, enmarcat en la Festa Major del proper any.

 

Ullastrell, 20 de juliol de 2023

Darrera actualització: 21.07.2023 | 09:42