Preinscripcions a la Llar d'Infants el Cucut 2024-2025

Dijous, 2 de maig de 2024 a les 00:00

Es fa pública l'Oferta de Places de la llar d'infants municipal El Cucut per al curs 2024-2025 (Codi Centre: 8046165).

Entre els dies 8 i 21 de maig (ambdós inclosos) es podran presentar les sol·licituds de preinscripció mitjançant Instància a través del Registre de l'Ajuntament, adjuntant-hi la documentació pertinent, atenent al següent barem:

 

Criteris generals:

1 – German(e)s escolaritzats en el mateix centre : 50 punts

2 – Proximitat del domicili habitual :
 
Les sol·licituds s'ordenen en funció de la proximitat al centre, en cas que hi hagi més peticions que places disponibles. Cada centre es troba dins una zona educativa.
 
  • Si el domicili familiar es troba dins de la zona educativa del centre: 30 punts.
 
  • Si el lloc de feina del pare, mare, o tutor o tutora, guardador o guardadora, legal està dins de la zona educativa del centre: 20 punts.
 
3 – Percepció per la família de la renda garantida de ciutadania : 15 punts
 
 
Criteris complementaris:
 
1 - Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans : 15 punts.
 
2 - Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció : 10 punts.
 
3 - Família nombrosa : 10 punts.
 
4 - Família monoparental : 10 punts.
 
5 - Si l'alumne/a ha nascut en un part múltiple : 10 punts.
 
6 - Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment familiar : 10 punts.
 
7 - Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme : 10 punts.
Darrera actualització: 08.05.2024 | 09:40