Procediment de selecció d'una plaça de vigilant municipal i constitució d'una borsa de treball

Dijous, 10 de de març de 2022 a les 00:00

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 4 d'abril (inclòs)

L'Ajuntament d'Ullastrell ha publicat les bases específiques i convocatòria del procediment de selecció d'una plaça de vigilant municipal en règim de personal funcionari de carrera, torn lliure, per concurs oposició i constitució d'una borsa de treball.

Els requisits que han de complir les persones aspirants es pot trobar a les bases de la convocatòria. I aquelles persones interessades hauran de presentar la instància normalitzada al registre general de l'Ajuntament d'Ullastrell, preferiblement a través de la seu electrònica municipal, juntament amb la documentació annexa que s'escaigui.

Darrera actualització: 10.03.2022 | 14:09