Un pressupost de 2.654.840,72 euros per al 2023

Dijous, 1 de desembre de 2022 a les 13:00

El govern municipal va aprovar ahir en sessió plenària el pressupost per a l'any 2023 que ascendeix a 2.654.840,72, el més elevat de la història del municipi.

Les causes són que el pressupost contempla una pujada del 5% dels sous del personal de l'Ajuntament.

El Capítol 1, de personal, puja a 910.834,57€. En el capítol 2, Despeses corrents, que puja a 953.634,49€ destacar l'encariment de l'energia (sobretot en biomassa i gasoil), la inclusió del projecte socioeducatiu per valor de 31.709,04 i que es mantenen les ajudes en atenció a les persones que van patir un fort augment en pressupostos anteriors a causa de la pandèmia, així com la despesa en activitats culturals.

Destacar també que s'augmenta fins al total 15.000 euros les subvencions a les entitats

També augmenta el capítol d'inversions que ascendeix a 625.063,02 €.

Entre les inversions cal destacar el projecte de la instal·lació de la Planta fotovoltaica compartida que es portarà a terme a la coberta de la pista poliesportiva, que tindrà un cost inicial de 209.663,60, les inversions en equipaments públics per valor de 169.000 euros o les inversions en barris amb una partida de 78.848,85 €.

El pressupost va ser aprovat per 7 vots a favor d'ERC i 4 en contra de Junts i el document restarà en exposició pública per ser aprovat definitivament.

Darrera actualització: 01.12.2022 | 14:25