Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Ordenança fiscal núm 7

Darrera actualització: 22.08.2016 | 11:45