Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal núm 9

Darrera actualització: 17.01.2020 | 07:10