Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal núm 9

Darrera actualització: 05.01.2024 | 10:10