Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la vía pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic

Ordenança Fiscal núm 10

Darrera actualització: 05.01.2024 | 10:13