Retribucions dels càrrecs electes

Alcalde

Sr. Joan Ballbè i Herrero amb dedicació de 14,4 h/setmana:  889,97 €/mes

 

Regidor amb dedicació parcial

Sr. Jaume Puig i Puig amb dedicació de 20 h/setmana: 1.150,59 €/mes

 

Regidors/es que no tenen una dedicació exclusiva o parcial

Per assistència al Ple ordinari de la Corporació: 375€ / sessió

Per assistència a la Junta de Govern Local: 100€ /sessió

Per assistència a la Comissió de Gestió Permanent: 100€ / sessió

Import mensual màxim per assistències a organs col·legiats 375€

Darrera actualització: 05.02.2019 | 16:20
Darrera actualització: 05.02.2019 | 16:20