Consulta ciutadana: Està d'acord a canviar la data de la Festa Major?

Realitzada del 12 al 16 de setembre de 2016.

Un dels esdeveniments socials i culturals més importants de cada municipi és la seva Festa Major, i Ullastrell no n’és cap excepció. Actualment, i des de fa molts anys, la Festa Major és l’activitat on més recursos, econòmics i humans, es destinen a tots els nivells.

Des de fa temps també existeixen opinions contradictòries sobre la idoneïtat de la data de celebració, que és al voltant del dia 15 d’agost, Santa Maria, Patrona del municipi. En aquestes opinions oposades s’esgrimeixen diversos arguments a favor i en contra d’aquesta data.

Des del govern volem entomar aquest debat de forma serena i responsable i posar-lo sobre la taula. És responsabilitat de l’Ajuntament i del Govern administrar els recursos públics de la millor manera. Un dels màxims problemes que presenta l’actual data ( al voltant del 15 d’agost) és que molts veïns i veïnes es troben de vacances i per tant, en tant com a veïns i alguns com a membres d’entitats, els hi és impossible participar-hi. Això fa doncs que una de les inversions en actes culturals i festius del municipi acabi repercutint en un percentatge petit de la població. Creiem que amb un canvi de dates de la festa major aconseguirem una major participació dels veïns pel que fa a l’assistència als actes, major participació de les entitats en la organització de la pròpia festa i una millor gestió pressupostària ja que en molts casos els preus de les activitats es veuen incrementades per la alta demanda de molts municipis en aquelles dates.

És una decisió important i volem que tothom hi tingui veu i la decisió  de mantenir o canviar la Festa Major de data sigui presa de forma conjunta. Per això s'ha realitzat una consulta participativa del 12 al 16 de setembre del 2016. Han pogut votar tots els empadronats majors de 16 anys a Ullastrell a data de 8 de setembre.

Després de rebre diverses opinions i amb la voluntat de clarificar el màxim l'objecte de la pregunta, aquesta versarà de la següent manera:
"Està vostè d'acord a canviar la data de la Festa Major?"
Es podrà respondre Sí o No. En cas afirmatiu es proposarà una segona pregunta que indicarà , en cas de victòria del "Sí" ,quins són els dies més òptims per a buscar una nova data.
En aquesta segona part de la pregunta hi haurà 3 opcions:
a) Finals de Juliol
b) Principis d'Agost
c) Principis de setembre

Resultats

Més de tres quartes parts dels ullastrellencs i ullastrellenques que han participat de la consulta han votat NO a canviar la data de la festa Major. La consulta, que s'ha dut a terme durant tota la setmana ha tingut una participació de 369 persones (23%) d'un cens de 1604 persones.

Els resultats a la pregunta "Està d'acord a canviar la data de festa major?" Han estat els següents:

  • NO: 290
  • SI, finals de juliol: 52
  • SI, principis d'agost: 2
  • SI, principis de setembre: 17
  • SI, a seques: 4
  • NUL: 4
  • BLANCS: 0

 

Darrera actualització: 21.09.2016 | 17:20