Taxa per la utilització privativa de béns de domini públic subjectes a llicència

Ordenança Fiscal número 43

Taxa per la utilització provativa de béns de domini públic subjectes a llicència

Darrera actualització: 25.03.2019 | 09:16