Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

Ordenança fiscal núm 8

Darrera actualització: 17.01.2020 | 07:09