Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb la finalitat lucrativa i d'altres elements

Ordenança fiscal núm 11

Darrera actualització: 17.01.2020 | 07:11