Procés participatiu POUM

Realitzat al juny de 2016. 

El Ple de l'Ajuntament d' Ullastrell, en sessió extraordinària de data 11 de maig de 2016, va aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Amb 8 vots a favor i dues abstencions
El POUM, el document que marca les directrius urbanístiques futures del municipi, quedarà a exposició pública durant 90 dies hàbils (el doble del que fixa la legislació vigent) perquè tothom el pugui consultar i presentar-hi les al·legacions.
A grans trets, la nova Aprovació Inicial té com a objectiu la conservació del territori i el creixement sostenible del municipi, d' acord amb les recomanacions rebudes del departament d' Urbanisme de la Generalitat.
Actualment el municipi d' Ullastrell es regeix per les Normes Subsidiàries (NNSS) de l' any 1992.

 

 Agenda d'esdeveniments

Jornades de participació Aprovació Inicial

1ª Sessió

9/06/2016 a les 21:30h.

Sala de Reunions de l'Ajuntament

Tema: Continguts generals del document del POUM

 

2ª Sessió

16/06/2016 a les 20:00h.

Sala de Reunions de l'Ajuntament

Tema: Nomes Urbanístiques

 

3ª Sessió

22/06/2016 a les 20:00h.

Sala de Reunions de l'Ajuntament

Tema: Catàleg de Bens i de Masies

 

4ª Sessió

29/06/2016 a les 20:00h.

Sala de Reunions de l'Ajuntament

Tema: Pla de Mobilitat i informe de sostenibilitat

Darrera actualització: 24.08.2016 | 14:39